Afacerile ilegale ale lui M.O.

orescu

Asemeni unei caracatiţe, actualul vicepreşedinte al CJ Olt, Marius Oprescu, a început sã-şi întindã tentaculele pentru a acapara cât mai mult din resursele bugetare, fonduri publice derulate atât prin consiliul judeţean, cât şi prin alte instituţii publice.

În perioda anilor 2008-2012, omul aterizat de la Piatra Olt direct în conducerea organizaţiei PSD Olt, un neica nimeni al vremurilor noastre, social-democratul Oprescu, a deţinut şi funcţia de consilier judeţean, o funcţie aflatã în conflict de interese cu afacerile derulate prin firmele sale, societãţi comer­ciale conduse prin interepuşi, la adãpostul cãrora acesta a produs şi produce milioane de euro. Cu titlu de exemplu,   printr-o simplã expertizã contabilã se poate observa cum între firma fraţilor Ciocan din comuna Rotunda, judeţul Olt, şi ei ancoraţi din pur interes economic în doctrina-social democratã, cu carnetul de partid la organizaţia PSD Caracal, au existat relaţii contractuale, raporturi patrimoniale de­con­­tate din bugetul Consi­liu­lui Judeţean Olt. Acest tip de relaţii existã şi în prezent, acum când Marius Oprescu, prim-vicepreşedinte al soci­al-democraţilor din judeţul Olt, ocupã şi funcţia de vicepreşedinte la consiliul judeţean.

Specialişti în falimente

Luat de jos, actualul vicepreşeşedinte al CJ Olt a debutat în lumea afacerilor dubioase atras de bunul sãu amic, Claudiu Postolache, personaj controversat, care, din postura de unic acţionara la  firma SC UNI FINANCE SRL, fostã CLAUDIU IN­VEST SRL, cu sediul în Slatina, avea sã punã mâna, în condiţii suspecte, pe fostul S.M.A. din localitatea Stre­jeşti, cunoscut şi sub numele de AGROMEC Strejeşti. Sub conducerea celor doi, în scurt timp, fosta întreprin­dere de stat avea sã fie falimentatã, iar utilajele acesteia vândute pe bucãţi, la fier vechi. În tot acest timp, Claudiu Postolache derula şi alt gen de afaceri, în domeniul construcţiilor, prin intermediul firmei CON­CRE­TE SA, o firmã de profil, cu sediul în Slatina, care în cele din urmã avea sã sfârşeascã tot prin faliment. De altfel, de-a lungul tim­pului, pentru cei doi amici a devenit o practicã deschide­rea unor societãţi comerci­ale, folosirea lor pentru o vreme, în scopul obţinerii de capital, şi apoi în lichidarea acestora, metodã folositã pentru a şterge astfel urmele ilegalitãţilor comise. În tot acest angrenaj al lichidãrilor propriilor firme, rãmâne un mare mister faptul cum de cei doi artizani au reuşit de fiecare datã sã înşele statul, vigilenţa organelor cu atribu­ţii în domeniu, reuşind sã scape fãrã sã fie traşi la rãspundere. În actele firme­lor falimentate exitã înregis­trate mai multe cheltuieli fictive. De asemenea, rãmâ­ne un mare mister cum de cei de la finanţe, în toate procesele de insolvenţã, n-au reuşit sã recupereze sumele datorate de aceste firme cãtre bugetul consolidat al statului. Evident, nimeni nu poate oferi o explicaţie plau­zi­bilã şi asupra faptului cã, în ciuda proceselor de insolvenţã, bunurile firmelor în cauzã au fost mutate în activul altor societãţi nou înfiinţate de tandemul Oprescu-Postolache, chiar dacã asupra acestora exista un sechestru asigurãtor. Pe lângã sprijinul oferit de judecãtoarea Mariana Moţ, cândva cu locul de muncã la Tribunalul Olt, în prezent judecãtor la Curtea de Apel Craiova, se vorbeşte cã cei doi amici au beneficiat din plin şi de sprijinul altor slujitori ai legii, organe de poliţie, magistraţi, dar şi de serviciile lichidatorului judiciar Gheorghe Râciu.

Combinaţiile Oprescu-Postolache

În 2006, cei doi amici au pus pe picioare cea mai mare afacere din zonã privind extracţia şi comercializarea agregatelor minerale, o com­bi­­naţie în care, la acea vre­me, avea sã fie introdus şi Vasile Gheorghe Dinu, socrul lui Adi Motorga, directorul Serviciului de Gospodãrire a Apelor Olt. Firma se numea SC UNIMI­NERAL SRL şi îi avea acţionari pe Marius Oprescu, Postolache Claudiu şi Vasile Dinu. Dupã o vreme, pus în incompatibilitate, deoarece firma în cauzã începuse sã concesioneze terenuri de la Primãria Piatra Olt, iar asociatul Oprescu deţinea şi funcţia de consilier local în Consiliul local Piatra Olt, Marius Oprescu l-a numit în locul sãu în firmã pe un oarecare Horia Florin Botian. În trecut, Horia Florin Botian mai fusese acţionar într-o altã firmã, SC UNI SARA SRL, firmã cu sediul în Piatra Olt, bãgatã în faliment de acesta. În 2009, cei trei acţionari aveau sã schimbe denumirea soci­etãţii din UNIMINERAL SRL în SC BALKAN AGREGATE GRUP SRL, societate care la ora actualã se gãseşte în procedura insolvenţei, la Tribunalul Olt, dupã ce, în perioada anilor 2008-2011, firma avusese cifrã de afaceri de peste 140 de miliarde lei vechi. În 2008, cu obiect de activitate în acelaşi domeniu, cel legat de extracţia pietri­şului şi nisipului, argilei şi caolinului, acţionarul Clau­diu Postolache deschide alte douã firme concurente, SC AGREGATE NATURALE SRL şi SC AGREGATE SUD SRL, ambele cu sediul în Piatra Olt, societãţi comerciale în care Claudiu Postolache avea sã împartã acţionariatul cu un oarecare Marian Cãlin din judeţul Argeş. În 2000, Cãlin Marian mai fusese unic acţionar într-o firmã cu sediul în Bucureşti, SC ALPHATOP SRL, firmã dusã de acesta direct în faliment. Dupã înregistrarea unor pierderi uriaşe, de ordinul miliarde­lor, pierderi destul de suspecte, cele douã firme, SC AGREGATE NATURA­LE SRL şi SC AGREGATE SUD SRL, au fost în cele din urmã bãgate în faliment de cei doi acţionari. Şicanat de tandemul Oprescu-Posto­lache, socrul lui Adi Motorga se retrage din SC BALKAN AGREGATE GRUP SRL şi, în 2008, deschide o altã firmã cu acelaşi obiect de activitate, SC TRAMIN EXPLOATARE SRL. Cu ani în urmã, Vasile Dinu mai fusese asociat într-o altã societate, SC STANCIU DINAMIC SNC.

Postolache – acţionariat cu omul lui Vâlcov

În 2011, Claudiu Posto­lache, acţionar specializat în falimentarea firmelor marca UNIMINERAL, schimbã profilul şi se asocieazã în firma FOTBAL CLUB OLT SA cu Cristian Cismaru, actualul city-manager al municipiului Slatina, ruda ex-primarului Slatinei, Darius Vâlcov. Legat de deschiderea acestei firme în anul 2011, rãmâne destul de suspect modul în care Claudiu Postolache a reuşit sã realizeze acest lucru, prin lege orice persoanã fiind obligatã sã depunã la dosar şi cazierul fiscal, capitol la care acţionarul Postolache nu stã foarte bine. La rândul sãu, city-managerul Cismaru mai este acţionar în firma ENERO PROD SRL, firmã care controleazã postul local de televiziune OLT Tv, dar şi în firma ETOILES M.C.L. SRL, societate comercialã cu sediul în Slatina, care are în obiectul de activitate culti­varea legumelor şi a pepenilor, a rãdãcinoaselor şi tuberculilor, o societate comercialã deschisã tot în anul 2011. În prezent, firma FOTBAL CLUB OLT SA este trecutã prin procedura insolvenţei.

Controlul media

Tandemul Oprescu-Pos­to­la­che deţine în judeţul Olt şi un ziar propriu, ,,Gazeta Nouã”, cotidian editat de firma TOTAL MEDIA SRL, firmã achiziţionatã în 2009 de la Lucica Elena Ionescu. În prezent, administrator la aceastã firmã este soţia lui Claudiu Postolache, Cristina Postolache, fostã Mãnescu. Cristina Postolache este acţionar unic în firma SPARSAM CRIS SRL, firmã cu sediul în Slatina, care are drept obiect principal de activitate comerţul cu amãnuntul al îmbrãcãmintei, în magazine specializate. Acţionar princi­pal la SC TOTAL MEDIA SRL este Ion Jerdea, omul de casã al tandemului Oprescu-Postolache. Ion Jerdea este contabil la toate firmelor deţinute de cei doi. Cu ani în urmã, Ion Jerdea a fost acţionar unic în firma EURO L.I.N.E SRL, firmã cu sediul în oraşul Piatra Olt, aflatã acum în faliment. Paula Jerdea, fiica contabilului Ion Jerdea, este inspector principal la DGFP Olt.

Finul – în afaceri

Deoarece fosta firmã UNIMINERAL SRL, rede­nu­mitã BALKAN AGRE­GA­TE GRUP SRL, face în prezent obiectul procedurii de insolvenţã la Tribunalul Olt, în dosarul         nr. 5049/104/2010, tandemul Opres­cu-Postolache îşi deruleazã mai departe afacerile prin intermediul firmei UNIMI­NE­RAL GRUP SRL, firmã deschisã în 2011, cu sediul în Slatina, la aceeaşi adresã la care se aflã şi sediul firmei TOTAL MEDIA SRL. Acţi­o­nar unic în aceastã firmã este consilierul local Ovidiu Nonea din Piatra Olt, finul lui Marius Oprescu. Pe filiera Oprescu-Prina, în mod total ilegal, Ovidiu Nonea a primit locuinţã ANL de la Primãria Slatina, con­form HCL nr.100/22.05.2013. Nu cu mult timp în urmã, Aneta Nonea, ruda lui Ovidiu Nonea, a fãcut un schimb de teren cu Primãria Piatra Olt, oferind 2.500 mp de teren extravilan în schim­bul unui teren cu aceeaşi suprafaţã, dar în intravilanul localitãţii.

Afaceri în zona APIA

Tandemul Oprescu-Pos­to­­lache desfãşoarã de ceva vreme şi activitãţi cu profil agricol, prin firmele FERMA VECHE SRL şi DOME­NIUL SARU SRL. Pe lângã suprafeţele luate în chirie de la ADS, peste 200 de hectare, terenuri muncite cândva de fosta AGROINDUS­TRI­ALA S.A. Piatra Olt, cele do­uã firme au încheiate con­trac­te de arendã cu diverse persoane din zonã, persoane care n-au acceptat de bunã voie sã încheie astfel de contracte. Dar despre aceste afaceri necurate legate de subvenţiile APIA, despre alte ilegalitãţi comise de tandemul Oprescu-Posto­lache, cât şi despre legãturile celor doi cu şefi de poliţie din judeţul Olt vom vorbi mai pe larg în numãrul viitor!

Alin BÃLAN

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: