Combinaţii cu iz PENAL, pe numele unor subordonaţi

eletrocarbon

Pe vremea când era director la ACETI SA, apoi viceprimar la Primãria Slatina, Marin Postolache fãcea afaceri cu firma SÃGETÃTORUL SRL, firmã în care unic acţionar era fiul sãu, Florin Tiberius Postolache!

La mijlo­cul sãptã­mânii trecute, mai exact în data de 3 iulie a.c., poliţiştii de la Serviciul de Inves­tigare a Fraudelor îm­pre­­­­u­nã cu angajaţii Inspecto­ra­tului Teritorial de Muncã Olt au verificat nouã obiec­tive asigurate cu pazã umanã la SC ELECTRO­CAR­BON SA, servicii de pazã oferite de o firmã în spatele cãreia se aflã de fapt Florin Tiberius Postolache, fiul fostului viceprimar al municipiului Slatina, Marin Postolache, în prezent director adminis­trativ la HIDROSERV SLA­TI­NA  SA. În urma verifi­cãri­lor  a ieşit la ivealã faptul cã agenţii de pazã erau încadraţi de firma PRO­TECT EDIL SECURITY SRL cu contracte de muncã doar pentru 2-4 ore zilnic, în fapt aceştia prestând între 8-12 ore de muncã zilnic, pe schimb. În cauzã, patronul firmei, Emil Rãdoi, se face vinovat de sãvârşirea infrac­ţiunii de evaziune fiscalã, prin ascunderea bunului ori a sursei impozabile.

Angajat – luat la mişto!

Una dintre victimele acestei societãţi este şi un tânãr din Slatina, în vârstã de 23 de ani, Iulian-Doru Man­dache. În 5 iunie 2013, Doru Mandache s-a angajat ca agent de pazã la firma PROTECT EDIL SECURI­TY SRL, acesta fiind înca­drat cu contract de muncã de 2 ore pe zi, cu toate cã în realitate muncea câte 12 ore pe schimb. Potrivit fişei postului, Doru Mandache avea obligaţia sã-şi îndepli­neascã misiunea de lucru la postul nr.3, post  situat în incinta fabricii ELECTRO­CAR­BON SA. Nici n-a început bine lucrul, cã şeful de post, agentul Fane, i-a şi solicitat agentului Mandache 100 de lei, sumã de bani cerutã drept primã tranşã pentru atestatul de calificare, fãrã a-i elibera în schimb vreo chitanţã, diferenţa de pânã la 380 de lei urmând sã fie achitatã de agentul Manda­che în urmãtoarele luni. Intervievat de cele întâm­plate la PROTECT EDIL, Doru Mandache ne-a decla­rat urmãtoarele: ,,I-am soli­ci­tat şefului de post Fane sã-mi punã la dispoziţie, aşa cum prevede legea, un spray lacrimogen, deoarece aveam mari probleme cu hoţii de fier vechi, o pereche de bocanci şi o uniformã pe mãrimea mea. Refuzat, am fost nevoit sã-mi achiziţio­nez singur un spray şi o pereche de bocanci de la Asociaţia Vânãtorul şi Pescarul din Slatina. Am crezut cã lucrurile vor intra în normal cu timpul. Numai cã n-a fost sã fie aşa. În data de 26 iunie, zi de salariu, l-am întrebat pe şeful de post Fane despre salariu, iar acesta m-a luat la mişto zicându-mi cã: ,, ce, bã, nici n-ai venit bine şi tu întrebi de salariu? Despre salariu mai vorbim peste 2-3 luni … Pânã atunci zi mersi cã te primesc! Mãnâncã şi tu mai puţin, şi se rezolvã pro­blema…!”. De supãrare, am pus mânã pe Registrul de predarea-primirea serviciului la postul 3 şi am plecat cu el direct la ITM şi Parchet, unde am depus plângere şi o copie dupã document. La scurt timp de la depunerea plângerilor, un individ m-a atacat pe la spate, în scara blocului, şi m-a lovit cu pumnul în cap. Mi s-a fãcut rãu şi m-am dus la spital, dar aici am fost luat la mişto, medicul de gardã oferindu-mi doar un cal­mant, fãrã sã mã investi­gheze medical şi fãrã sã-mi elibereze o fişã medicalã, zicându-mi sã merg acasã, cã nu am nimic. Acum aştept ca organele statului sã-şi facã datoria, iar cei de la firma PROTECT EDIL SECURI­TY sã fie traşi la rãspundere pentru ce mi-au fãcut. Nu se poate sã munceşti 12 ore pe zi şi sã fi plãtit numai pentru 2 sau 4 ore!” .

O afacere dubioasã

Afacerea cu contractul de pazã de la ELECTROCAR­BON este destul de dubio­asã. Iniţial, contractul res­pec­tiv a fost deţinut de firma EDIL SECURITY SRL,  firmã care îi are acţionari pe Marin Postolache şi Tiberius Posto­lache. Aflatã în insol­venţã, contractul a fost cedat firmei PROTECT EDIL SECURI­TY SRL, o firmã înfiinţatã în anul 2012 tocmai pentru a prelua acest contract, dovadã cã unic acţionar a fost pus Emil Rãdoi, un angajat al firmei EDIL SECURITY, de pe maşina de intervenţii. Altfel nu se explicã cum un om care munceşte de ani buni la o firmã de pazã, şi care locuieşte într-un fost cãmin muncitoresc din Slatina, Cãminul C2 de pe strada Cuza Vodã, sã punã mâna pe un contract cu o valoare de aproape 900 milioane lei vechi pe lunã. În aceastã afacere se vede şi implicarea conducerii ELECTRO­CAR­BON SA, conducere care cu bunã ştiinţã  s-a fãcut pãrtaşã la diminuarea gajului credito­rilor societãţii EDIL SECU­RI­TY, aceştia fiind afectaţi în dreptul lor de a-şi recupera creanţele. Normal ar fi fost ca ELECTRO­CARBON SA sã fi reziliat contractul, situaţia economi­cã a societãţii fiind şi-aşa destul de precarã, în cursul acestui an fiind  disponibi­lizaţi nu mai puţin de 90 de muncitori. Contrar situaţiei, acest contract a fost menţi­nut, chiar dacã EDIL SECURITY a intrat în insol­venţã. Sã aibã vreo legãturã acest contract cu furturile de la ELECTRO­CORBAN SA, furturi prin care activele societãţii sunt diminuate în mod sistematic şi vândute la fier vechi?  Numai în luna februarie a acestui an au fost furate 5 tone de anozi, autorii fiind prinşi de poliţişti, nu de paznicii firmei PROTECT EDIL SECURITY SRL. Sau cu faptul cã în toatã aceastã poveste cu halda de la ELECTROCARBON SA, afacere pentru care chiar un senator din judeţul Olt a intervenit pe lângã directorul general ELECTROCAR­BON, cu care acesta este bun amic, cu rugãmintea sã-l lase pe un controversat om de afaceri din zonã sã sape? Douã întrebãri la care acţionarii ELECTROCAR­BON ar trebui sã caute cât mai repede un rãspuns!

Al. ALBU

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: