Scrisoare deschisã domnilor

Paul Stãnescu – preşedintele Consiliului Judeţean Olt,

Eugen Ionicã – prefectul judeţului Olt,

Domnului preşedinte al Camerei de Conturi Olt

Stimaţi domni, în calitate de cetãţean al judeţului Olt, de alegãtor şi plãtitor de taxe şi impozite mã vãd obligat sã vã amintesc cã:- potrivit Legii 215/2001, preşedintele Consiliu¬lui Judeţean Olt asigurã respectarea prevederilor Constituţiei, pune¬rea în aplicare a legilor, iar potrivit Legii 340/2 ,, prefectul, prin structurile specializate, efectueazã în condiţiile legii verificãri cu privire la activitatea primarului, în calitate de reprezentant al statului şi sesizeazã organele competente”. Având în vedere sarcinile ce vã sunt încredinţate prin lege şi faptul cã în iunie 2012 m-aţi chemat sã vã votez, iar eu v-am votat, acum venind rândul d-voastrã sã rãspun¬deţi alegãto¬rilor asupra activitãţii pe care o desfã¬şuraţi, sã informaţi alegã¬torii cum transpuneţi în viaţã promisiunile fãcute în campania electoralã, aşadar vã solicit sã rãspundeţi şi totodatã sã informaţi opinia publicã asupra urmãtoarelor aspecte: 1. Dumneavoastrã aţi fost informat prin adresa cu numãrul 3035, şi respectiv 315 din 2013, cum cã primarul Gheorghe Florea, în calitate de preşedinte al Organizaţiei PSD Priseaca, a obligat persoanele înscrise în listele de consilieri, de la locurile 1-10, sã-şi depunã demisia ,,în alb” mai înainte de a fi aleşi. Întrebarea este: dacã aţi cerut organelor competente sã facã cercetãrile necesare, întrucât s-a comis infracţi¬unea de abuz în serviciu şi şantaj? Dacã nu aţi fãcut-o, înseamnã cã la nivelul judeţului Olt, în toate Organizaţiile PSD, s-a procedat la fel, la indicaţiile d-voastrã. 2. Aţi ştiut cã primarul comunei Priseaca, Gheorghe Florea, a adus un prejudiciu bugetului comunei de circa 4 miliarde lei prin nepunerea în executare a unor Hotãrâri judecãtoreşti, şi dacã da, întrebarea mea este: aţi solicitat Camerei de Conturi Olt sã facã cercetãri şi sã propunã orga¬nelor compe¬ten¬te mãsurile necesare? 3. Ce mãsuri au fost întreprinse de d-voastrã dupã demiterea a viceprimarului PSD Roşu Ion Ilie? 4. Solicit ca prin organele de specialitate sã se verifice cum este posibil sã se sape douã puţuri la o adâncime de 70-80 de metri fãrã proiect, licitaţie la care s-a plãtit pentru fiecare câte 25.000 ron, în condiţiile în care în aceeaşi zonã, pentru un metru de fântânã s-a plãtit 100 ron. 5. Solicit sã se verifice care este valoarea construc¬ţiei unui gard la Primãria Priseaca la care s-a plãtit peste 40.000 ron. 6. Solicit de asemenea verificarea urgenţei cu care s-a luat decizia sã se inves¬teascã aproximativ 500 milioane de lei vechi la stadionul comunal, în condiţiile în care echipa de fotbal este situatã pe ultimele locuri în clasament, iar clãdirea şcolii generale Priseaca este într-o stare avansatã de degradare. 7. Solicit sã se verifice care a fost valoarea realã a unui Proiect cu fonduri europene, întrucât din bugetul comunei au fost plãtiţi peste 4 miliarde lei vechi, iar Proiectul a fost declarat neeligibil. 8. Sã se verifice şi sã fie imputate primarului toate sumele de bani achitate mie (Luţu Nicolae), în valoare de peste 2 miliarde lei vechi, în condiţiile în care nu am fost lãsat lucrez pentru a-mi îndeplini atribuţiile de serviciu. 9. Sã se verifice dacã Finanţele Publice Olt au întreprins mãsurile necesare pentru încasarea amenzii de peste 1,7 miliarde lei vechi, aplicatã prin sentinţa nr.249/2011 a Tribunalului Galaţi. 10. Sã se verifice care a fost motivul pentru care primarul Gheorghe Florea mi-a achitat din bugetul comunei peste 40.000 lei, în condiţiile în care aceastã sumã trebuia sã o plãteascã el. 11. Informaţi opinia publicã asupra mãsurilor pe care le-aţi întreprins împotriva mãsurii abuzive de a schimba un viceprimar dupã numai 12 ore de la alegeri. 12. Vã rog sã verificaţi cum se face cã primarul Gheorghe Florea este cel mai sãrac primar din ţarã, în declaraţiile de avere, toate bunurile acestuia fiind trecute pe numele fiicei sale, pentru a nu fi confiscate. 13. Sã se verifice cum a fost posibil ca pentru tãierea unor mãrãcini din islazul comunal sã se plãteascã peste 700 de milioane lei vechi, în condiţiile în care pe tot izlazul nu existã 700 de milioane de mãrãcini. 14. Sã se verifice cum sunt folosiţi banii publici întrucât pe raza comunei Priseac lucrãrile care se efectueazã nu au proiecte, nu au documentaţie tehnicã, nu au aprobarea consiliului local, iar recepţiile lucrãrilor sunt semnate de douã consiliere locale, Stoica Florea şi Stoica Viorica, care au recunoscut cã de fiecare datã au semnat recepţiile la poartã, pe genunchi, fãrã a merge la faţa locului. Îmi asum rãspunderea pentru toate afirmaţiile fãcute în prezenta scrisoare şi solicit sã se organizeze o comisie mixtã: Consiliul Judeţean Olt, Prefectura Olt şi Curtea de Conturi Olt, care sã analizeze toate aspectele sesizate de mine şi o sã ajungeţi la concluzia cã trebuie sã-mi mulţumiţi pãentru faptul cã v-am informat şi aţi stopat abuzurile comise de primarul Gheorghe Florea. În calitate de conducãtori ai judeţului Olt, de reprezen¬tanţi ai statului, în baza atribuţiilor ce vã sunt încredinţate, solicit sã stabiliţi acele mãsuri capabile sã ducã la intrarea în normalitate, sã solicitaţi pentru binele binele comu¬nei, şi al familiei acestuia, sã-şi dea demisia, sã facã ce a fãcut pânã la alegerea în funcţia de primar, adicã sã care vaci la abatorul din Scorniceşti, sã vândã bere la magazin, sã-şi schimbe pantofii de lac cumpãraţi din bani publici cu papucii de gumã şi sã repare remorca auto cu care era sã-l omoare pe actualul şi probabil fostul viceprimar, incident în urma cãruia nu s-a luat, de asemenea, nicio mãsurã.

Cu stimã, Luţu Nicolae!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: