Cu ochii pe o afacere de ordinul milioanelor de euro, Clanul Ciocan şi clanul Adi Barbu şi-au dat mâna

panou1111

Clanul Ciocan este cunoscut în judeţul Olt pentru rapacitatea cu care, indiferent de metode, a reuşit sã beneficieze de cele mai multe resurse bugetare. De pe urma lucrãrilor prost executate, plãtite din fonduri structurale, fonduri atrase prin Consiliul Judeţean Olt, firmele clanului Ciocan au încasat milioane de euro. Prin intermediul lui Paul Stãnescu din Vişina, un latifundiar care deţine în prezent funcţia de preşedinte al PSD Olt, clanul Ciocan controleazã organizaţia loca­lã şi deciziile importante care se iau în administraţia localã, mai ales cele legate de licitaţiile publice. La vremea respectivã vom veni cu dovezi clare în acest sens, probe care vor scoate în evidenţã faptul cã la nivel de judeţ avem de a face cu un grup infracţional constituit din membri importanţi ai PSD, şi nu numai, printre aceştia numãrându-se şi deputatul Dan Ciocan.

Probleme cu legea

În ultimul timp, clanul Ciocan pare sã aibã tot mai mult probleme cu legea. Dosarul penal de la Tribu­nalul Bucureşti, dosar instrumentat de procurorii de la Direcţia Naţionalã Antico­rupţie, a reuşit sã dea peste cap planurile clanului Ciocan. În acest dosar, Cornel Ciocan este acuzat de evaziune fiscalã, de comite­rea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnãturã privatã şi de uz de fals, infracţiuni comise de acesta în calitate de asociat şi de administrator al SC CAT BAU INTERNAŢIONAL SRL. În acest dosar, fratele deputatului Dan Ciocan a primit o condamnare de opt ani cu executare, însã sentin­ţa nu este definitivã. Acum, din cauza acestor probleme cu legea, dar şi pentru a evita executarea silitã sau chiar lichidarea firmelor sale, mai ales dacã sentinţa de con­dam­na­re cu executare va fi una definitivã, Cornel Cio­can încearcã prin diverse tertipuri sã se punã la adãpost de braţul lung al legii şi îşi conduce fostele firme prin interpuşi. De exemplu, firma ALEXCOR TRA­DING SRL a ajuns pe mâna lui Marcel Nicola din comu­na Rotunda, judeţul Olt. Firma T DANCOR ROM­CONS­TRUCT SRL a fost cesionatã unui angajat, lui Viorel Limbãşan, iar firma CLEAN PREST ACTIV SRL a încãput pe mâna Gheoghiţei Gorgonea din judeţul Teleorman.

Cu ochii pe milioanele de euro

O.U.G. nr.79/2013 a cãzut ca o mãnuşã pentru clanul Ciocan. Potrivit acestui act normativ emis de Guvern în cursul acestui an, care aduce importante modificãri Legii nr.138/2004 a îmbunãtãţirilor funciare, Agenţia Naţionalã de Îmbunãtãţiri Funciare (A.N.I.F) va juca un rol important în ce priveşte sistemul de irigaţii din România. Conform modifi­cã­rilor aduse, prin alineatul 5 al articolului 27 din O.U.G. nr.79/2013 se prevede cã:,, Punerea în funcţiune a infrastructurii de irigaţii aflate în administrarea Agenţiei, care face obiectul transmiterii la cerere,fãrã platã, în folosinţa sau în proprietatea unei organizaţii, se realizeazã din fonduri asigurate din bugetul Agen­ţiei, cu respectarea prevede­rilor legale în vigoare”. Cu alte cuvinte, milioanele de euro ce vor fi puse la bãtaie pentru reabilitarea sisteme­lor de irigaţii vor fi gestiona­te de A.N.I.F., o instituţie condusã la aceastã orã de Adi Florinel Barbu, personaj controlat de organizaţia PSD Olt, pânã mai ieri cu carnet de partid la organizaţia PDL Olt. În urma unor ilegalitãţi crase, firma ANTEKO SECU­RITY SRL,  pe filiera Adi Barbu, a încheiat un contract de prestãri servicii cu A.N.I.F, în valoare de 33 miliarde lei vechi. Contrac­tul dintre A.N.I.F. şi firma ANTEKO SECURITY a fost perfectat cu încãlcarea legis­la­ţiei în vigoare, contracul fiind obţinut prin procedura negocierii. Potrivit ultimelor modificãri aduse Ordonanţei de Urgenţã nr.34/2006, când valoarea estimatã a produ­selor sau serviciilor depãşeş­te pragul de 125 000 Euro, autoritãţilor contractante sunt obligate sã aplice procedurile de licitaţie des­chi­sã sau restrânsã. Firma ANTEKO SECURITY SRL îl are acţionar pe Cristian Ghenciu, patronul de la PRIMA PIAŢÃ 200 SA, o societate comercialã cu sediul în Slatina,  care face o grãmadã de bani, fãrã sã facã aproape nimic, de pe urma pieţelor şi bazarelor concesionate de la Primãria Slatina. În 2012, la scurt timp dupã numirea lui Adi Barbu în funcţia de director al A.N.I.F., tot în mod ilegal, una din firmele controlate de clanul Ciocan, ALEXCOR TRADING SRL obţinea un contract în valoare de 37 miliarde lei vechi. La ora actualã, la A.N.I.F. se trag sforile ca un alt contract sã intre pe mâinile clanului Ciocan, cel legat de ,,execu­ţia lucrãrilor pentru obi­ectivul de investiţii:,, Prevenirea inundãrii terenu­ri­lor agricole şi combaterea eroziunii solului în zona Dobrun şi Osica de Jos”, judeţul Olt. Contractul scos la bãtaie de A.N.I.F. are o valoare de 49 miliarde lei vechi. Potrivit unor surse, unele dintre documentele depuse la A.N.I.F. de clanul Ciocan, pentru a câştiga contractul, sunt false. Va urma!

Alin BÃLAN

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: