Episcopia Slatinei şi Romanaţilor construieşte fãrã autorizaţie

poza61 net

Avem legi, dar ce facem cu ele? Credem cã cel mai autorizat sã ne dea un rãspuns în acest sens este chiar primarul municipiului Slatina, fascinantul şi inegalabilul Minel Prina, persoanã care a fost lovitã de magistraţi direct în moalele capului, nu cu paru’, ci cu legea. Sãracu’!

A devenit un obicei pentru Episcopia Slatinei şi Romanaţilor sã constru­iascã lãcaşuri de cult sau alte obiective, fãrã respec­tarea legii în vigoare, norme juridice care regle­men­teazã o asemenea activitate. Potrivit Legii nr.50/1991 privind autori­zarea executãrii construc­ţiilor şi unele mãsuri pentru realizarea locuintelor, construcţiile civile, indus­tri­ale, agricole sau de orice altã naturã se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, document eliberat în condiţiile impuse de aceastã lege. Din 2008 şi pânã în seara zilei de 29 aprilie 2013, când anexa în cauzã a ars din temelii, la Mânãstirea Brâncoveni din judeţul Olt a funcţionat ile­gal un atelier de prelucrare cearã şi confecţionare lumânãri, anexã ce a fost improvizatã fãrã respec­tarea legislaţiei în vigoare. Conform art.3 din Legea 50/1991 republicatã, lucrã­rile de construire, reparare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrãri, indiferent de valoarea lor, ce urmeazã a fi efectuate la construcţii reprezentând monumente şi ansambluri istorice, arheo­logice, de arhitecturã, artã sau culturã, inclusiv cele din zonele lor de protecţie, efectuate fãrã autorizaţie de construire constituie infrac­ţiune. Potrivit informaţiilor oferite de Primãria Brânco­veni, pentru atelierul de cearã de la Mânãstirea Brâncoveni niciodatã nu s-a solicitat de la instituţia în cauzã eliberarea vreunui astfel de document. O altã instituţie cu rol major în protejarea monumentelor istorice este şi Direcţia Pentru Culturã Olt. Nici de la aceastã instituţie publicã nu s-a solicitat eliberarea vreunui aviz de funcţionare pentru fabrica de lumânãri situatã în incinta Mânãstirii Brâncoveni.

Un alt caz, acelaşi tertip!

De data aceasta, fapta s-a petrecut pe raza muni­cipiului Slatina. Locuitorii din împrejurimile Cãmi­nului de Bãtrâni din Slati­na, situat pe strada Toam­nei, s-au trezit peste noapte cu o bisericuţã în cartier. Pânã aici toate bune şi frumoase, numai cã lãcaşul de cult a fost ridicat fãrã autorizaţie de construire. Bucata de teren pe care s-a  construit biserica a fost donatã în 2010, de Consi­liul Judeţean Olt, Episco­piei Slatinei şi Romana­ţilor. De ridicarea acestui lãcaş s-a ocupat Teodor Tare, un preot ardelean pripãşit prin zonã, care a reuşit sã  intre pe sub pielea episcopului Sebastian Paşcanu, în acest sens fiind ajutat şi de preotul Ionel Daniel Rãdoi, protoiereu la Protoieria Slatina I Sud. Surse din cadrul Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor susţin cã lãcaşul de cult de pe str. Toamnei nr.11 ar fi fost construit cu bani din buzunarul preotului Teodor Tare. Dar despre afacerile şi combinaţiile celor trei slujitori ai altarelor vom vorbi mai multe în numãrul viitor.

Primãria Slatina încurajeazã încãlcarea legii

Sesizat pe acest caz de mai bine de trei sãptãmâni, primarul municipiului Sla­­­­­­-­ti­na, Minel Prina, refuzã sã aplice legea şi de aceastã datã. Ba chiar tinde sã le dea o mânã de ajutor celor implicaţi în aceastã ilega­litate. De câteva zile bune, se lucreazã la amenajarea strãzii pe care este situatã biserica respectivã, cu destul zel, muncitorii de la PANADRIA SRL demon­tând şi gardul de plãci din jurul ei, pentru a fi astfel mai bine zãritã de tre­cãtori.

Al. ALBU

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: