Fonduri APIA, însuşite ilegal de fraţii Ciocan

p1190491 net

Ilegalitãţi crase, comise într-un judeţ în care PSD Olt are o majoritate covârşitoare. Rãmâne de vãzut dacã Justiţia se va lãsa intimidatã de astfel de statistici sau va aplica legea integral, fãrã rezerve!

Afacerile murdare ale fraţilor Ciocan din comuna Rotunda, judeţul Olt, încep tot mai mult sã iasã la ivealã. Recenta condamnare penalã a unuia din fraţii Ciocan, la opt ani de închisoare cu executare, pentru comiterea unor infracţiuni de evaziune fiscalã, sentinţã care nu este definitivã, datã de Tribu­nalul Bucureşti, în dosarul nr.8795/2/2012, vine, oarec­um în sprijinul acestor afirmaţii. În plan politic, fraţii Ciocan sunt cei care l-au ajutat din plin pe agronomul Paul Stãnescu din comuna Vişina, judeţul Olt, în prezent preşedinte CJ Olt, sã punã mâna pe şefia organizaţiei PSD Olt. În schimbul acestor servicii, preşedintele Paul Stãnescu s-a revanşat faţã de clanul Ciocan cu lucrãri de la consiliul judeţean, zeci de milioane de euro, contracte care acum constituie şi ele subiectul unor cercetãri penale, atât la DNA, cât şi la alte instituţii abilitate ale Statului Român.

Subiecţii pasivi ai infracţiunii!

Potrivit informaţiilor prezentate de cei de la Ministerul Apãrãrii Naţiona­le, în anul 2005, între firma T DANCOR ROMCONS­TRUCT SRL şi Ministerul Apãrãrii Naţionale  a existat un contract de închiriere, cu o valabilitate de cinci ani. Conform datelor din con­tract, în vederea exploatãrii, Ministerul Apãrãrii Naţio­nale trebuia sã punã la dispoziţia SC T DANCOR ROMCONSTRUCT SRL 630,3634 ha teren arabil, 97,3876 ha teren pãşune şi 1,770 mp suprafaţã cons­truitã din Cazarma 1933 Redea, obiective situate pe raza localitãţii Redea din judeţul Olt. La rândul ei, SC T DANCOR ROMCONS­TRUCT SRL avea urmãtoa­rele obligaţii: sã achite chiria lunarã stabilitã; sã asigure paza şi întreţinerea imobilu­lui închiriat; sã nu schimbe destinaţia imobilului şi sã nu afecteze lucrãri care duc la schimbarea structurii sau configuraţiei spaţiilor cons­truite, fãrã acordul minis­terului; sã predea proprie­tarului, la expirarea termenu­lui prevãzut prin contract, imobilul închiriat, liber de orice sarcini. Potrivit surselor din Ministerul Apãrãrii Naţionale, contrac­tul dintre minister şi firma T DANCOR ROMCONS­TRUCT SRL a produs efecte pânã în anul 2010. Cu toate acestea, dupã împlinirea termenului extensiv prevãzut în contract, firma T DANCOR ROMCONS­TRUCT SRL a continuat sã foloseascã ilegal terenul celor de la M.Ap.N. Prin fals şi uz de fals, din 2010 şi pânã în prezent, cei de la T DANCOR ROMCONS­TRUCT şi-au însuşit în mod ilegal subvenţiile acordate de APIA Olt, fonduri încasate de pe urma unor suprafeţe de teren ce aparţin de drept celor de la M.Ap.N. În situaţia datã, pãgubit nu este numai Statul Român, ci şi Comunitatea Europeanã.

Complicitãţi cu T DANCOR ROMCONSTRUCT SRL

Deşi cei de la Primãria Redea vor sã lase de înţeles cã nu au niciun amestec în toatã aceastã afacere mur­darã cu fonduri APIA, faptele le demonteazã teoria şi o contrazic în totalitate. În conformitate cu procedura standard, primãriile au oblig­aţia sã elibereze adeverinţe care sã ateste amplasarea suprafeţelor pentru care se solicitã sprijin, numai în baza unor docu­ mente din care sã rezulte dreptul de folosinţã al terenurilor respective. În perioada 2010-2013, în vederea obţinerii sprijinului financiar de la Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agricul­turã Olt, conform datelor din registre, rezultã cã, pentru suprafeţele deţi­nute de Ministerul Apãrãrii Naţio­nale pe raza comunei Redea, primãria a eliberat adeve­rinţe cu înscrisurile din registrul agricol, chiar dacã contractul dintre M.Ap.N şi firma T DANCOR nu mai era valabil. Potrivit rãspun­su­lui oficial dat de Primãria Redea, firma T DANCOR ROM­CONS­­TRUCT SRL a solicitat, în scris, eliberarea acestor adeverinţe prin reprezentanţii sãi, Andrei Constantin, pentru perioada 2010-2012, şi Ionuţ Râbu, pentru anul 2013. Înscrisul de care s-au folosit cei de la T DANCOR ROMCONS­TRUCT SRL, pentru a pune mâna pe aceste adeverinţe, şi pe care funcţionarii Regis­trului Agricol de la Primãria Redea l-au luat de bun, este chiar contractul de închiriere nr.A/1721/11.04.2005, document înregistrat la Primãria Redea sub nr.16/01.07.2005, pe o perioadã de 5 ani, contract încheiat între UM 02031 Bucureşti şi SC T DANCOR ROMCONS­TRUCT SRL. Potrivit aceloraşi surse din primãrie, pentru anii 2011, 2012, SC T DANCOR ROMCONS­TRUCT a depus la Registrul Agricol o declaraţie pe culturi şi blocuri fizice, precum şi o declaraţie pe proprie rãspundere a societãţii, reprezentatã de Andrei Constantin. Deşi pare un artificiu juridic, o gãselniţã a angajaţilor de la Registrul Agricol din cadrul Primãriei Redea, declaraţia pe ,,propria rãspundere” din dosar nu-i exonereazã pe aceştia de propria rãspun­dere. Şi asta pentru cã la mijloc este vorba despre un contract decãzut din termen, care nu mai putea produce efecte juridice, pe care ei totuşi l-au acceptat. În culpã se aflã şi cei de la APIA Olt, în special cei care au aprobat, spre platã, o situaţie neclarã în ce priveşte dreptul de folosinţã al suprafeţelor de teren în cauzã. Surse din interiorul APIA Olt susţin cã de dosarul de subvenţie al celor de la T DANCOR ROMCONSTRUCT SRL s-ar fi ocupat chiar directorul adjunct al instituţiei, Doru Neacşu, persoanã impusã pe aceastã funcţie de organi­zaţia PSD Olt, la insistenţele fraţilor Ciocan.

Va urma!

 Alin BÃLAN

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: