Matrapazlâcuri liberale, cocoloşite de Organizaţia PNL Olt

cons 1 -7 net cons2 -7 net

Dan Necşoaia, fostul consilier al localitãţii Curtişoara, prin demisia sa şi prin refuzul de a mai face parte dintr-o organizaţie care nu-i mai reprezintã pe alegãtori, ne-a demonstrat cã deviza: Toţi politicienii sunt corupţi! nu este universal valabilã. Mai existã din când în când şi excepţii!

Evenimentele petrecute nu cu mult timp în urmã în Primãria Comunei Curtişoa­ra din judeţul Olt au pus la grea încercare integritatea moralã a membrilor organi­zaţiei PNL Curtişoara, şi nu numai. Conflictul dintre un consilier local PNL şi organizaţia liberalã din loca­li­tate a pornit de la afacerile necurate derulate cu Primã­ria Curtişoara de fratele viceprimarului Petre Cons­tantin. Prin firma ALIGIN SRL, începând cu anul 2012, an în care conducerea primãriei a fost câştigatã de liberali, Constantin Constan­tin, fratele vicelui, a benefi­ciat de mai multe lucrãri de la Primãria Curtişoara. În SC ALIGIN SRL, Constantin Constantin este unic acţio­nar. Printr-o altã firmã, SC RCC AGRO PARTE­NERS SRL, societate comercialã în care acesta este asociat cu Rãzvan Cuţitoiu, fratele vicelui a încheiat, în data de 12.10.2012, şi un contract de închiriere, înregistrat sub numãrul 4465, cu Consiliul local Curtişoara. Obiectul contractului de închiriere îl constituie luarea în folosinţã de cãtre firma RCC AGRO PARTENERS SRL a Cen­trului Cultural ,,Damian Stãnoiu” din localitate. Prin contractul asumat, firma va putea folosi spaţiul numai în vederea desfãşurãrii activi­tãţilor cultural-distractive, precum şi a altor activitãţi conexe. În acest sens, rãmâ­ne un mister cum de autori­tãţile locale au acceptat sã semneze un astfel de contract, atâta timp cât firma în cauzã are drept obiect de activitate cultivarea cereale­lor, plantelor leguminoase şi a plantelor producãtoare de seminţe oleaginoase. Din punct de vedere legal, acest contract este nul de drept, deoarece el este rezultatul unei hotãrâri a Consiliului local Curtişoara, şedinţã la care a luat parte şi a votat şi viceprimarul Petre Constan­tin. Conform art. 47 din Legea 215/2001- Legea administraţiei publice locale, nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotãrârilor consilierul care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude pânã la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusã dezbate­rilor consiliului local. Ca efect, hotãrârile adoptate de consiliul local cu încãlcarea acestor dispoziţii sunt nule de drept.

Capul rãutãţilor!

Potrivit unor surse, vinovat de toate aceste ilega­litãţi s-ar face consilierul local Ştefan Popescu, liderul organizaţiei PNL Curtişoara, persoanã care încurajeazã astfel de practici. Liberalul Dan Necşoaia, în urma iţelor trase de tehnician-veteri­narul Ştefan Popescu, a fost nevoit sã demisioneze din funcţia de consilier local, dupã ce a fãcut publice matrapazlâcurile comise de gaşca viceprimarului. În demersurile sale, liderul cu apucãturi de şef de clan, în urma unor promisiuni legate de acordarea în viitor a unor lucrãri pe raza localitãţii Curtişoara, a fost sprijinit şi de vicepreşedintele Dan Codan, membru de bazã în Biroul Permanent al PNL Olt. Pãgubiţi în toatã aceastã afacere rãmân doar cetãţenii comunei, deoarece Organi­za­ţia PNL Olt n-a condamnat în niciun fel ilegalitãţile comise de gaşca liberalã de la Primãria Curtişoara. Deşi a fost rugat sã revinã în sânul organizaţiei, Dan Necşoaia a refuzat sã de-a curs unei astfel de invitaţii. Fostul consilier este convins cã oamenii legii nu-i vor lãsa pe cei implicaţi sã scape şi îi vor trage la rãspundere, pentru ilegalitãţile comise. Tot el este absolut sigur cã şi electoratul din comuna Curtişoara îi va taxa pe cei care comit astfel de fapte. De numele consilierului local Ştefan Popescu se leagã mai multe ilegalitãţi comise de-a lungul anilor pe raza localitãţii. Nu cu mult timp în urmã, la Dobrotinet Vale, tehnician-veterinarul Popescu şi-a ridicat un garaj, fãrã autorizaţie de constru­ire. Tot el deţine şi un magazin, construit pe o suprafaţã mult mai mare decât deţine, acaparând astfel ilegal din domeniul public. Cu ani în urmã, mai exact în perioada 1992-1996, Ştefan Popescu a fost şi primar al localitãţii. Neregu­lile comise în timpul mandatului de primar se resimt şi acum. Mai multe obiective, pentru care s-au acordat bani de la Guvernul României, n-au fost fãcute decât pe hârtie. Cu titlul de exemplu, proiectul ,,alimen­tare cu apã satele Proaspeţi şi Linia din Vale, reţea de distribuţie a apei” n-a fost niciodatã realizat, deşi el figureazã în hârtii ca dat în folosinţã.

Va urma!

Dan OPORANU

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: