Notar public – acuzat de fals intelectual!

pag3 net

Potrivit dictonului: Dura lex, sed lex! ( Legea e durã, dar e lege!), sau zicalei româneşti: unde-i lege, nu-i tocmealã!, cam aşa ar trebui sã stea lucrurile şi în cazul dat!

Asupra activitãţii nota­rului Rodica Ruscu din Slatina planeazã grave suspiciuni de corupţie, de comitere a unor infracţiuni, fapte penale ce au legãturã directã cu exercitarea profesiei de notar. Evident, în urma comiterii unor astfel de fapte, cu efecte negative chiar în realizarea actului de justiţie, se ridicã problema încrederii în aceastã insti­tuţie juridicã, în veridicitatea actelor autentice încheiate de astfel de notari, funcţionari cu un statut special, ce ar trebui sã se situeze dincolo de orice bãnuialã. Regle­mentatã de Legea nr.36/1995- Legea notarilor publici, activitatea notarilor este ghidatã de norme imperative, cu caracter de ordine publicã, care nu lasã loc de interpretãri şi alegeri personale în îndeplinirea atribuţiilor conferite de lege persoanelor ce exercitã aceastã profesie. În cazul pe care îl prezentãm, vom vedea cum notarul Rodica Ruscu n-a ţinut cont de normele imperative în cauzã, atunci când a întocmit un act autentic, document care, potrivit Legii nr.36/1995, ar trebui sã fie acum nul de drept şi sã nu producã efecte juridice. Pentru fapta sa, la vremea respectivã, notarul Rodica Ruscu s-a ales şi cu dosar penal, un dosar întocmit de magistraţii de la Parchetul de pe lângã Curtea de Apel Craiova.

Starea de fapt!

În data de 14 iulie 2009, la Biroul Notarial al notarului public Rodica Ruscu din Slatina, sub numãrul de ordine 1028, era înregistratã revocarea testamentarã a unei cetãţene din municipiul Slatina, Maria Ungureanu, în etate de 83 de ani. Testamentul ce fãcea obiectul revocãrii fusese încheiat şi autentificat în anul 2008, tot de cãtre notarul Rodica Ruscu, la solicitarea Mariei Ungu­reanu, beneficiarul testa­mentului fiind Arun-Nicolae Mangâru din Slatina. Cu privire la revocarea testamentarã înregistratã în data de 14 iulie 2009 planea­zã mai multe suspiciuni. În perioada în care s-a întocmit presupusa revocare testa­men­tarã, octogenara Maria Ungureanu avea probleme mari de sãnãtate, aceasta fiind diagnosticatã de medicii de la Secţia Neuro­logie a Spitalului Judeţean de Urgenţã Slatina cu ,,Sindrom Confuzional”, o afecţiune neuropsihiatricã gravã, care afecteazã atât comporta­mentul persoanei în cauzã, cât şi discernãmântul aces­teia. Exact cu o lunã înainte de data revocãrii, mai exact în data de 14 iunie 2009, la ora 13,00, la solicitarea lui Arun-Nicolae Mangâru, cel care o avea sub îngrijire pe Maria Ungureanu, o ambulanţã a Serviciului Judeţean de Ambulanţã Olt sosea pe strada Strehareţi 82A din Slatina pentru a o transporta de urgenţã pe Maria Ungureanu la SJU Slatina, pacienta suferind un accident vascular cerebral ischemic, un AVC recidivat, ce a necesitat opt zile de spitalizare. Pe fondul acestor probleme medicale grave, la mijloc fiind vorba de afectarea capacitãţilor mentale, Mariei Ungureanu i-ar fi fost practic imposibil ca, la doar o lunã distanţã de la accidentul cerebral vascular suferit, în urma cãruia fusese diagnosticatã de medici şi cu ,,sindrom confuzional”, sã meargã la notar şi sã cearã revocarea testamentului întocmit cu un an în urmã. Potrivit celor susţinute de Arun-Nicolae Mangâru, la data producerii revocãrii testamentare, octogenara Maria Ungurea­nu se afla imobilizatã la pat, pentru deplasarea acesteia fiind nevoie atât de un cãrucior special pentru bolnavi, cât şi de un însoţitor.

Starea de Drept!

Pe procedurã, conform art.59 din Legea 36/1995, notarul Rodica Ruscu ar fi trebuit sã treacã la auten­tificarea actului respectiv, numai dupã prezentarea unui înscris eliberat de un medic specialist. Un alt aspect controversat este şi cel legat de faptul cã documentul cu caracter oficial, încheiat în data de 14 iulie 2009, poartã, în loc de semnãturã, amprenta unui deget. De aici şi problemele! Apariţia degetului pe revocarea testamentarã în cauzã ridicã o problemã nu numai în ce priveşte profesionalismul notarului public Rodica Ruscu, dar şi mari dubii în ce priveşte legalitatea acestui act autentic. Potrivit art. 62 din Legea 36/1995: ,, În cazul acelora care din pricina infirmitãţii, a bolii sau din orice alte cauze nu pot semna, notarul public, îndeplinând actul, va face menţiune despre acesatã împrejurare în încheierea pe care o întocmeşte, menţiunea astfel fãcutã ţinând loc de semnãturã”, o recomandare legalã, de care notarul public Rodica Ruscu n-a ţinut deloc cont, atunci când a auten­tificat revocarea. Potrivit art.65 din Legea 36/1995, absenţa din document a menţiunii notarului public cã una dintre pãrţi nu a putut semna, menţiune care ţine loc de semnãturã pentru persoana în cauzã, este amendatã de lege cu sancţiune nulitãţii absolute. În concluzie, revocarea testamentarã autentificatã în data de 14 iulie 2009 de notarul public Rodica Ruscu ar trebui sã fie nulã de drept, o excepţie ce poate fi invocatã din oficiu şi de instanţã.

Cu degetul la Parchet!

Apariţia degetului pe revocarea testamentarã întocmitã în ziua de 14 iulie 2009 a dus şi la întocmirea unui dosar penal pe numele Rodicãi Ruscu, notarul fiind cercetat pentru comiterea infracţiunii de fals intelec­tual. Dosarul era întocmit în anul 2010 de magistraţii Parchetului de pe lângã Curtea de Apel Craiova, la sesizarea lui Arun-Nicolae Mangâru din Slatina. În momentul de faţã, soluţia datã de procurorul de caz, în dosarul penal nr.144/P/2010, este cea de scoaterea de sub urmãrire penalã a învinuitei Rodica Ruscu, o decizie care nu este conformã cu realitatea. Pentru motive ce au legãturã cu speţa, dar şi din cauza unor vicii de procedurã comise chiar de procurorul ce a instrumentat dosarul în cauzã, în temeiul art.273 din Codul de procedurã penalã, Arun-Nicolae Mangâru a solicitat deja Parchetului de pe lângã Curtea de Apel Craiova redeschiderea dosarului. Totodatã, prim-procurorului Parchetului de pe lângã Curtea de Apel Craiova i s-a cerut ca notarul public Rodica Ruscu sã fie cercetat şi pentru comiterea infrac­ţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoa­nelor, cerere ce îi fusese refuzatã în primã fazã.

Va urma!

 Al. ALBU

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: