Primãria Slatina, în culpã pentru neexecutarea unei hotãrâri judecãtoreşti

pag2

La mai bine de douãzeci de ani de la Revoluţia din ’89, autoritãţile locale, în special cei din Primãria Slatina, au mari probleme în ce priveşte înţelegerea mecanismul funcţionãrii Statului de Drept!

Este cunoscut faptul cã prin concesionarea servi­ciului public de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect construirea, modernizarea, administrarea şi exploatarea pieţelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor şi oboarelor din municipiul Slatina nu s-au adus beneficii importante la bugetul local. Şi asta pentru cã grosul afacerii intrã în buzunarele unor afacerişti controversaţi din judeţul Olt, bãgaţi în relaţii contractuale cu Primãria Slatina chiar de fostul primar, Darius Vâlcov. Concesionarea pieţelor din Slatina s-a fãcut prin anul 2009, contractul în cauzã fiind încredinţat unei firme din Slatina, o firmã înfiinţatã în anul 2008, în luna octombrie, o societate pe acţiuni ce îl are acţionar şi pe Cristian Ghenciu din comuna Mãrunţei, judeţul Olt. Din punct de vedere politic, Cristian Ghenciu a fost membru în Biroul Permanent al PDL Olt, iar în prezent este membru PSD Olt. Cu privire la contractul de concesionare servicii parafat între Primãria Slatina şi firma patronatã de Cristian Ghenciu, PRIMA PIAŢÃ 2000 SA, existã mai multe sesizãri legate de ilegalitãţile comise atât în timpul încheierii contractului, cât şi în timpul derulãrii lui, sesizãri care au ajuns şi la Direcţia Naţionalã Anti­corupţie.

Drepturi legale!

Încã din anul 2003, cetãţeanul Dan Traian Lepãdatu din Slatina deţine o hotãrâre judecãtoreascã favorabilã, definitivã şi irevocabilã, datã de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Civilã, în Dosarul nr.2816/2003, hotãrâre care nici pânã în ziua de azi nu a fost pusã în executare de Primãria Slatina. Prin Deci­zia nr.3723, datã de com­pletul de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în Dosarul nr.2816/2003, Primãriei Slatina îi revine obligaţia sã-l despãgubeascã pe cetã­ţeanul Dan Traian Lepãdatu pentru cei 483 m.p. situaţi în municipiul Slatina, teren pe care în prezent funcţioneazã Piaţa ,, Fraţii Buzeşti”. În primã fazã, potrivit Legii nr.10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, prin notificarea nr.9944 din data 23.04.2001, cetãţeanul Dan Traian Lepãdatu a solicitat Primãriei Slatina restituirea în naturã a imobilului, cerere care era respinsã de Gh. Pãunescu, primarul municipiului Slatina de la acea vreme, prin Dispoziţia nr. 116 din data de 07.02.2002. Contes­tatã în instanţã de cetãţeanul Dan Traian Lepãdatu, în dosarul nr.2784/2002, Dis­po­­zi­ţia nr.116/07.02.2002 avea sã fie anulatã de Tribunalul Olt, prin Sentinţa civilã nr.661 din 30 aprilie 2002. De asemenea, prin aceeaşi sentinţã judecã­toreascã, Primãria Slatina era obligatã sã emitã o ofertã de restituire prin echivalent. Deşi atacatã la Curtea de Apel Craiova, în dosarul nr.5074, instanţa de apel, prin Decizia nr.74 din 7 aprilie 2003, avea sã respingã ca nefondat apelul formulat de primarul Gh. Pãunescu şi sã menţinã integral sentinţa civilã datã de Tribunalul Olt pe speţa în cauzã. Recuratã de primar şi la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, obligaţia de restituire prin echivalent avea sã fie menţinutã şi de aceastã instanţã. Cu toate acestea, dupã ani buni de la deliberare, chiar dacã hotãrârea a rãmas definitivã şi irevocabilã, nici pânã în clipa de faţã autoritãţile locale nu au binevoit sã treacã la punerea în executare a acestui titlu executoriu. Cauza?

Minţit de autoritãţi!

Când spunem autoritãţi, ne referim în primul rând la Primãria Slatina, şi nu la executorii judecãtoreşti, cei care au atribuţii în execu­tarea silitã a unor hotãrâri judecãtoreşti, dupã ce s-a obţinut încuviinţarea de la instanţa de executare. Este ştiut faptul cã în repetate rânduri Curtea Europeanã a Drepturilor Omului a condamnat România toc­mai datoritã faptului cã nu s-a procedat la punerea în executare a unei hotãrâri judecãtoreşti sau pentru cã procedura executãrii silite a unei hotãrâri a durat foarte mult. În acest sens, în cauza Ruianu contra României, CEDO a statuat faptul cã autoritãţile române sunt vinovate, deoarece punerea în executare a unei hotãrâri judecãtoreşti definitive a durat mai bine de opt ani de zile. Nici în cazul prezentat de noi lucrurile nu par sã stea mai bine. De la Decizia nr.3723 datã de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr.2816/2003 s-au scurs mai bine de nouã ani. La aceastã situaţie s-a ajuns şi din cauza faptului cã, în timpul mandatelor sale de primar al Slatinei, Darius Vâlcov a refuzat, în repetate rân­duri, sã punã în executare titlul executoriu deţinut de cetãţeanul Dan Traian Lepãdatu. Sub pretextul cã mai întâi sã treacã alegerile locale, dar şi pentru cã avea alte interese obscure cu terenul respectiv, Darius Vâlcov a tot amânat momentul emiterii unei oferte de restituire prin echivalent. Nici în man­datul actualului primar lucrurile nu par sã intre în legalitate, Minel Prina refuzând în mod abuziv sã emitã o astfel de ofertã de restituire prin echivalent. La ora actualã, terenul cu pricina este parte din contractul de conce­sionare a pieţelor încheiat între Primãria Slatina şi PRIMA PIAŢÃ 2000 S.A., iar banii rezultaţi din închirierea meselor plantate pe acest teren intrã în buzunarele afaceristului din comuna Mãrunţei. Curat-murdar, domnilor aleşi!

Liliana-NEDELCU

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: